Dokumenty

Názov novej skupiny
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce
Potravinová pomoc v obci Lukavica
Už aj v našej obci
docx Potravinová pomoc na Slovensku
pdf Výzva
Volby 2012
Volby 2012 do NR SR
pdf Zoznam zaregistrovaných kandidátnych listín a kandidátov
Všeobecne záväzné nariadenie obce Lukavica
Dokumenty
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Vyhlásenie verejnej zbierky
pdf Mikroregión Severné Podpoľanie
pdf Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011