Komunálny odpad a separovanie odpadu

Vážení občania.

V stredu, štvrtok a piatok
(25-27.3.2020) bude na dvore obecného úradu
v čase 15:00 - 16:30
prebiehať výdaj nádob na komunálny odpad, žetónov a platobných výmerov.
Zvolili sme výdaj na otvorenom priestranstve, aby nevznikala tlačenica a zabezpečili sme prevenciu šírenia koronavírusu.
Žiadame Vás aby ste prišli k výdaju v rúškach.

Ďakujeme za pochopenie.

Informácie o zmene spôsobu zberu komunálneho odpadu od 1. apríla 2020

Informácie o zmene spôsobu zberu komunálneho odpadu si stiahne tu

Vážení občania, preštudujte si prosím priloženú informáciu a do 6. marca 2020 Vás požiadame nahlásiť na obecný úrad či Vám máme zabezpečiť nádobu na komunálny odpad a pre domácnosti s 5 a viac osobami o aký objem nádoby  máte záujem.

Ďakujeme

Ako správne separovať odpad