Komunálny odpad a separovanie odpadu

Informácie o zmene spôsobu zberu komunálneho odpadu od 1. apríla 2020

Informácie o zmene spôsobu zberu komunálneho odpadu si stiahne tu

Vážení občania, preštudujte si prosím priloženú informáciu a do 6. marca 2020 Vás požiadame nahlásiť na obecný úrad či Vám máme zabezpečiť nádobu na komunálny odpad a pre domácnosti s 5 a viac osobami o aký objem nádoby  máte záujem.

Ďakujeme

Ako správne separovať odpad