Hlavný kontrolór obce

Stanovisko HK k záverečnému účtu za rok 2019
pdf Stanovisko HK k záverečnému účtu na rok 2019
Správy hlavnej kontrolórky obce
pdf Správa č.1
pdf Správa č.2
pdf Správa č.3 a 4
pdf Správa č.5
pdf Správa č.6
Plán HK na I. polrok 2020
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Plán HK na I. polrok 2020
Povinnosti Hlavného kontrolóra obce
pdf Povinnosti Hlavného kontrolóra obce