Príprava stratégie CLLD

NAŠA LIESKA
NAŠA LIESKA o.z. (ďalej NAŠA LIESKA) bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra SR dňa 18.6.2015 pod číslom VVS/1-900/90-46270 ako občianske združenie podľa zákona SR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Členské obce NAŠA LIESKA sú: Lieskovec, Sliač, Čerín Sebedín – Bečov, Lukavica, Veľká Lúka, Kováčová, Sielnica. Sídlom verejno-súkromného partnerstva je obec Lieskovec.
docx Swot vízia a priority Naša Lieska
docx Opatrenia Naša Lieska
doc Naša Lieska - Stretnutie 06.10.2015 Lieskovec
pdf Leták
docx Harmonogram prípravy CLLD