Úradná tabuľa

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Banskobystrického kraja na roky 2021 – 2027“
Oznámenie o strategickom dokumente dotknutej obci podľa § 6 ods. 2, písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z.
pdf Oznámenie o strategickom dokumente dotknutej obci podľa § 6 ods. 2, písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z.
pdf Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Banskobystrického kraja na roky 2021 – 2027“
pdf Oznámenie o strategickom dokumente
Informácie o koronavíruse
pdf Informácie o koronavíruse
pdf Odporúčanie v rámci prevencie šírenia koronavírusu
pdf VV - usmernenia a nariadenia zo strany Sekcie krízového riadenia SR
pdf VV - usmernenia a nariadenia zo strany Sekcie krízového riadenia SR
pdf UPSVaR Zvolen - Opatrenia
PDF VV - Rozhodnutie HH SR pre verejnosť
pdf Opatrenie UVZ SR o zákaze a obmedzení prevádzok
pdf Povinnosť karantény
pdf Zmena a doplnenie opatrenia HH SR 16_03_2020
jpg Plagát ruka ruku myje
jpg Plagát rusko_nie_je_hanba
pdf 10 odporúčaní keď ste doma COVID-19
pdf Čo robiť, ak ste chorý_COVID-19
pdf Osoby s vyšším rizikom ochorenia COVID-19
pdf Pomoc sebe a druhým COVID-19
pdf Karanténne opatrenie účinné od 19_03_2020
pdf Opatrenie ÚVZ SR_zákaz hromadných podujatí od 24.03.2020
pdf Opatrenie_UVZSR_poskytovanie_socialnych_sluzieb 24.03.2020
pdf Opatrenie_UVZSR_povinnost_nosit_ruska_24.03.2020
pdf Opatrenie_UVZSR_zakaz_prevadzok_v_nedelu_sanitarny_den_24.03.2020
pdf Opatrenie ÚVZ SR - štátna karanténa - zo dňa 04. 04. 2020 - č. OLP_3012_2020
Oznamy obce
pdf Výzva
pdf Oznámenie - zaburinenie pozemkov
pdf Vypúšťanie obsahu žúmp a septikov
jpg Výzva - voľne pobehujúce psy
pdf Zverejnenie zámeru predaja majetku
pdf Informácia o úrovni vytriedenia KO 2019
pdf Opatrenie obce Lukavica o obmedzení polievania trávnikov
pdf Vyrozumenie o odstávke elektriky 09.07.2020
pdf StVPS - Generálny pardon
pdf Harmonogram zberu od júla 2020
pdf Požiarny poriadok obce Lukavica
Územný plán obce Lukavica, Zmena a doplnok č. 7
pdf Verejná vyhláška ÚPN ZaD č.7
pdf Textová časť k ÚP ZaD č.7
pdf Mapová časť k ÚP ZaD č.7
pdf OÚ Zvolen - oznámenie adresy
pdf OÚ ŽP Zvolen - Informácia o oznámení
Podujatia obce
OBEC
pdf Návrh rozpočtu 2020
pdf Návrh rozpočtu 2020,2021,2022
pdf Návrh Záverečného účtu obce za r 2019
Akreditované rozbory odpadovej a pitnej vody
pdf 11.2.2020 - Pitná voda
pdf Pitná voda 16.06.2020