Úradná tabuľa

Informácie o koronavíruse
pdf Informácie o koronavíruse
pdf Odporúčanie v rámci prevencie šírenia koronavírusu
pdf VV - usmernenia a nariadenia zo strany Sekcie krízového riadenia SR
pdf VV - usmernenia a nariadenia zo strany Sekcie krízového riadenia SR
pdf UPSVaR Zvolen - Opatrenia
PDF VV - Rozhodnutie HH SR pre verejnosť
pdf FUNGOVANIE OBECNÉHO ÚRADU
pdf Opatrenie UVZ SR o zákaze a obmedzení prevádzok
pdf Oznam Marius Pedersen
pdf Povinnosť karantény
pdf Zmena a doplnenie opatrenia HH SR 16_03_2020
jpg Plagát ruka ruku myje
jpg Plagát rusko_nie_je_hanba
pdf 10 odporúčaní keď ste doma COVID-19
pdf Čo robiť, ak ste chorý_COVID-19
pdf Osoby s vyšším rizikom ochorenia COVID-19
pdf Pomoc sebe a druhým COVID-19
pdf Karanténne opatrenie účinné od 19_03_2020
pdf Opatrenie ÚVZ SR_zákaz hromadných podujatí od 24.03.2020
pdf Opatrenie_UVZSR_poskytovanie_socialnych_sluzieb 24.03.2020
pdf Opatrenie_UVZSR_povinnost_nosit_ruska_24.03.2020
pdf Opatrenie_UVZSR_zakaz_prevadzok_v_nedelu_sanitarny_den_24.03.2020
pdf Opatrenie ÚVZ SR - štátna karanténa - zo dňa 04. 04. 2020 - č. OLP_3012_2020
pdf Obmedzenie pohybu počas Veľkej noci
Oznamy obce
pdf VZN č.5/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
pdf VZN č.6/2019 o miestnej dani
pdf Rozpočet obce Lukavica na r. 2020
pdf Výzva
jpg Harmonogram zberu odpadu v r. 2020
pdf VZN 3/2019 k ÚP č. 3
pdf VZN č.4/2019 O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYM ODPADOM A DROBNÝM STAVEBNÝM ODPADOM.
pdf Oznámenie - zaburinenie pozemkov
pdf Oznam o prevzatí rozhodnutí
pdf Vypúšťanie obsahu žúmp a septikov
jpg Výzva - voľne pobehujúce psy
pdf Zverejnenie zámeru predaja majetku
pdf Informácia o úrovni vytriedenia KO 2019
pdf Nový cestovný poriadok autobusu platný od 02.04.2020 až do odvolania
pdf Návrh VZN o prevádzke pohrebiska
pdf Verejná vyhláška - Stavebné povolenie v spojenom územnom konaní, p. Mlynarčik
pdf Opatrenie obce Lukavica o obmedzení polievania trávnikov
Územný plán obce Lukavica, Zmena a doplnok č. 7
pdf Verejná vyhláška ÚPN ZaD č.7
pdf Textová časť k ÚP ZaD č.7
pdf Mapová časť k ÚP ZaD č.7
pdf OÚ Zvolen - oznámenie adresy
pdf OÚ ŽP Zvolen - Informácia o oznámení
Podujatia obce
OBEC
pdf Návrh rozpočtu 2020
pdf Návrh rozpočtu 2020,2021,2022
pdf Návrh Záverečného účtu obce za r 2019
Akreditované rozbory odpadovej a pitnej vody
pdf 11.2.2020 - Pitná voda