Úradná tabuľa

Územný plán obce Lukavica, Zmeny a doplnky č.6
Oznámenie prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie
pdf Oznámenie prerokovania návrhu
pdf Územný plán obce Lukavica, Zmeny a doplnky č.6
jpg KUV
jpg KUV Legenda
jpg PP
png PP Legenda
jpg Sirsie vztahy
Podujatia obce
V spolupráci s Kultúrnou komisiou obce Lukavica
pdf Lukavický Silvester 2017
jpg Lukavický Mikuláš
Oznamy
Rôzne
pdf Ochrana vodomerov v zimnom období
pdf Protokol o skúške - VODA
OBEC
Oznamy obce Lukavica
Verejné vyhlášky