Úradná tabuľa

Podujatia obce
V spolupráci s Kultúrnou komisiou obce Lukavica
pdf Lukavický Silvester 2017
jpg Lukavický Mikuláš
Oznamy
Rôzne
OBEC
Oznamy obce Lukavica
pdf Správa hlavného kontrolóra za 1.polrok 2017
Verejné vyhlášky