Zasadnutia OZ obce Lukavica

Verejné zasadnutie OZ obce Lukavica zo dňa 07.09.2017
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Pozvánka na VZ OZ obce Lukavica 07.09.2017
Verejné zasadnutie OZ obce Lukavica zo dňa 31.03.2017
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Pozvánka na VZ OZ obce Lukavica zo dňa 31.3.2017
2017 Uznesenia zo zasadnutia OZ obce Lukavica z 31.03.2017
Verejné zasadnutie OZ obce Lukavica zo dňa 16.12.2016
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Pozvánka na VZ OZ obce Lukavica 16.12.2016
Verejné zasadnutie OZ obce Lukavica zo dňa 30.03.2016
pdf Pozvánka na VZ OZ - 30.03.2016
Verejné zasadnutie OZ obce Lukavica zo dňa 16.12.2015
Verejné zasadnutie OZ obce Lukavica zo dňa 05.11.2015
pdf Pozvánka na VZ OZ zo dňa 05.11.2015
Mimoriadne zasadnutie OZ obce Lukavica zo dňa 17.08.2015
pdf Pozvánka na MZ OZ Lukavica zo dňa 17.08.2015
pdf Uznesenia z MZ OZ obce Lukavica z dňa 17.08.2015
Verejné zasadnutie OZ obce Lukavica zo dňa 10.08.2015
pdf Pozvánka na VZ OZ 10.08.2015
Mimoriadne zasadnutie OZ obce Lukavica zo dňa 30.06.2015
Verejné zasadnutie OZ obce Lukavica zo dňa 21.05.2015
pdf Pozvánka na VZ OZ konané dňa 21.05.2015
Mimoriadne zasadnutie OZ obce Lukavica zo dňa 30.03.2015
Verejné zasadnutie OZ obce Lukavica zo dňa 26.03.2015
docx Pozvánka na VZ OZ zo dňa 26.03.2015
Verejné zasadnutie OZ obce Lukavica zo dňa 23.02.2015
pdf Pozvánka na VZ OZ zo dňa 23.02.2015
pdf Prezenčná listina z VZ OZ konaného dňa 23.02.2015
Verejné zasadnutie OZ obce Lukavica zo dňa 12.02.2015
pdf Pozvánka na VZ OZ obce Lukavica konané 12.02.2015
pdf Prezenčná listina z VZ OZ konaného dňa 12.02.2015
pdf Uznesenia z VZ OZ obce konaného 12.02.2014
pdf Zápisnica z VZ OZ obce Lukavica konaného dňa 12.02.2015
Verejné zasadnutie OZ obce Lukavica zo dňa 15.12.2014
Ustanovujúce zasadnutie OZ
pdf Pozvánka na Ustanovujúce zasadnutie OZ obce Lukavica
pdf Prezenčná listina z ustanovujúceho zasadnutia OZ obce Lukavica
Verejné zasadnutie OZ obce Lukavica zo dňa 26.06.2014
Mimoriadne
Verejné zasadnutie OZ obce Lukavica zo dňa 26.02.2014
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Pozvánka na VZ OZ zo dňa 26.02.2014
Verejné zasadnutie OZ obce Lukavica zo dňa 13.11.2013
pdf Pozvánka na VZ OZ zo dňa 13.11.2013
Verejné zasadnutie OZ obce Lukavica zo dňa 12.07.2013
Verejné zasadnutie OZ obce Lukavica zo dňa 19.04.2013
pdf Pozvánka na VZ OZ zo dňa 19.04.2013
Verejné zasadnutie OZ obce Lukavica zo dňa 22.03.2013
pdf Pozvánka na VZ OZ zo dňa 22.03.2013
Stretnutie starostu a OZ s predstaviteľmi firmy T.C.J. Invest, s.r.o. zo dňa 19.03.2013
pdf Uznesenia zo stretnutia z dňa 19.03.2013
pdf Zápisnica zo stretnutia z dňa 19.03.2013
Verejné zasadnutie OZ obce Lukavica zo dňa 08.03.2013
Mimoriadne
pdf Pozvánka na MVZ OZ obce Lukavica na deň 08.03.2013
pdf Prezenčná listina z MVZ OZ konaného dňa 08.03.2013
Verejné zasadnutie OZ obce Lukavica zo dňa 22.02.2013
pdf Uznesenia z VZ OZ z dňa 22.02.2013
pdf Zápisnica z VZ OZ z dňa 22.02.2013
pdf Prezenčná listina z VZ OZ konaného dńa 22.02.2013
pdf Pozvánka na VZ OZ konaného dňa 22.02.2013
Verejné zasadnutie OZ obce Lukavica zo dňa 25.01.2013
pdf Pozvánka na VZ OZ Lukavica zo dňa 25.1.2013
Verejné zasadnutie OZ obce Lukavica zo dňa 16.12.2012
docx Pozvánka
Verejné zasadnutie OZ obce Lukavica zo dňa 29.11.2012
Verejné zasadnutie OZ obce Lukavica zo dňa 16.11.2012
Verejné zasadnutie OZ obce Lukavica zo dňa 05.10.2012
Verejné zasadnutie OZ obce Lukavica zo dňa 07.09.2012
pdf Pozvánka na VZ OZ zo dňa 07.09.2012
Verejné zasadnutie OZ obce Lukavica zo dňa 03.08.2012
Zrušené z dôvodu dovoleniek
Verejné zasadnutie OZ obce Lukavica zo dňa 06.07.2012
Zrušené z dôvodu opravy závažnej poruchy miestneho vodovodu
Verejné zasadnutie OZ obce Lukavica zo dňa 08.06.2012
pdf Pozvánka na VZ zo dňa 08.06.2012
pdf Prezenčná listina z VZ zo dňa 08.06.2012
Mimoriadne zasadnutie OZ obce Lukavica zo dňa 25.05.2012
pdf Prezenčná listina z MZ zo dňa 25.05.2012
pdf Pozvánka na MZ zo dňa 25.05.2012
Verejné zasadnutie OZ obce Lukavica zo dňa 16.03.2012
pdf Prezenčná listina z VZ zo dňa 16.03.2012
pdf Pozvánka na VZ zo dňa 16.03.2012
Verejné zasadnutie OZ obce Lukavica zo dňa 02.03.2012
pdf Prezenčná listina z VZ zo dňa 02.03.2012
pdf Pozvánka na VZ zo dňa 02.03.2012