Aktuality

18.04.2013 - ZBER OBNOSENÉHO ŠATSTVA

ZBER OBNOSENÉHO ŠATSTVA
Pomocný anjel, n.o.


Zapojte sa do zberu obnoseného a nepotrebného šatstva, ktorý sa bude konať v obci Lukavica v priestoroch Obecného úradu

počas stránkových dní a to

od 22.04.2013 do 14.05.2013


Veci je potrebné zabaliť do igelitového vreca alebo iného vhodného obalu tak , aby pri prevoze nedošlo k znehodnoteniu.

ZBIERA SA : dámske, pánske, detské letné a zimné oblečenie, posteľné obliečky uteráky záclony, závesy, prestieradlá, metrový textil, deky, tkané koberce, periny, hlavnice.

Nezáleží na tom, či je to posledná móda alebo už majú veci možno desiatky rokov. Veci môžu byť aj mierne znečistené, nie však úplne špinavé.
Prosíme občanov aby posteľné prádlo, uteráky a utierky zabalili osobitne a označili vrece alebo krabicu, že obsahuje tieto veci.

NEZBIERA SA : hračky, obuv, domáce potreby, matrace, koberce ( okrem tkaných ) a veľmi znečistené veci.

Nepotrebným, obnoseným šatstvom a textíliami môžete pomôcť ľuďom, ktorí ho môžu potrebovať.

V neposlednom rade takouto likvidáciou pre Vás nepotrebného textilu šetríte aj životné prostredie.

Odvoz zberu z obce je naplánovaný na 15.05.2013 prípadne 16.05.2013


Dovoľte nám, aby sme sa predstavili

Sme Slovenská nezisková organizácia Pomocný anjel ( ICO: 45734305 ), so sídlom v Nižnej na Orave.

Účelom založenia našej neziskovej organizácie je poskytovanie pomoci najmä organizáciám - sociálnym zariadeniam (ako napr: nemocniciam, domovom dôchodcov, detským domovom, doliečovacím ústavom a pod...) ale aj jednotlivcom, rodinám prostredníctvom svojich rôznych činností,
projektov a aktivít.

Tiež chceme vyvíjať a uskutočňovať aktivity a projekty v rôznych oblastiach, ktoré slúžia na zachovanie čistoty životného prostredia a úspory energie.
Pri týchto činnostiach aktívne zapájať širšiu verejnosť a to s poukázaním na potrebu pomoci tým, ktorí to najviac potrebujú, formovanie hodnôt a zachovanie životného prostredia.

Medzi naše aktivity okrem iného patrí organizovanie zberu obnoseného a
nepotrebného šatstva v obciach a mestách na Slovensku.