Aktuality

15.04.2013 - OZNAM - Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy  v Bratislave
INFORMAČNO KONZULTAČNÉ STREDISKO
Bystrická 4, 966 81 Žarnovica
tel. 045/ 681 47 46, 0948001865, 0911193189
e-mail: zarnovica@vsemvs.skSo súhlasom rektorky VSEMvs prof. Ing. Viery Cibákovej, CSc. sa Vás dovoľujeme osloviť a prichádzame k Vám a Vašim zamestnancom ako aj obyvateľom obce s ponukou možnosti zvýšiť si kvalifikáciu a externe študovať na Vysokej škole ekonómie a manažmentu verejnej správy so sídlom v Bratislave, ktorá v tomto školskom roku 2013/2014 otvára nové
Informačno – konzultačné stredisko v Žarnovici (adresa Bystrická 4, 966 81 Žarnovica).

Jedná sa o bakalárske štúdium (I. stupeň štúdia) v študijných programoch Verejná správa, Manažment malého a stredného podnikania prípadne Komunálna bezpečnosť, bez prijímacích pohovorov a s možnosťou pokračovať na druhom stupni vysokoškolského štúdia (Mgr.).

Prihlášku je potrebné podať do 30. 04. 2013
prípadne v predĺženom termíne do 30. 06. 2013.

Ďalšie informácie o štúdiu získajú záujemcovia na www.vsemvs.sk, alebo na našich uvedených tel. číslach, resp. nám napíšte na našu e-mailovú adresu.

Ponúkame Vašim zamestnancom, ale aj občanom jedinečnú možnosť študovať a pritom necestovať za vzdelaním ďaleko!!