Aktuality

19.09.2012 - Zber obnoseného šatstva
Pomocný anjel, n.o.
Vyvesené aj na úradnej tabuli dňa 19.09.2012

01.07.2012 - Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce
Výberové konanie na funkciu HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE

01.06.2012 - Zmena úradných hodín na OcÚ Lukavica
Obecný úrad v Lukavici Vám oznamuje zmenu úradných hodín

29.05.2012 - Očkovanie proti besnote
OČKOVANIE PROTI BESNOTE

22.05.2012 - Rozhodnutie o zákaze užívania pitnej vody na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou
Starosta obce vydal rozhodnutie o zákaze užívania pitnej vody na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou.
Vyvesené aj na úradnej tabuli dňa 22.5.2012

26.04.2012 - Separovaný zber elektronického odpadu
Obecný úrad Lukavica v spolupráci so spoločnosťou ANEO organizuje separovaný zber elektronického odpadu
Vyvesené aj na úradnej tabuli

04.04.2012 - Regionálna veterinárna a potravinová Správa Zvolen
Oznam RVPS Zvolen
Vyvesené aj na úradnej tabuli

«      1   |   2   |   3      »