Aktuality

13.02.2015 - Výberové konanie na funkciu - HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE
OBEC Lukavica vypisuje výberové konanie na funkciu
HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE LUKAVICA

13.11.2013 - Výberové konanie na funkciu - HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE
OBEC Lukavica vypisuje výberové konanie na funkciu

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE LUKAVICA

9.11.2013 - VOĽBY DO SAMOSRPRÁVNYCH KRAJOV 2013
Voľby sú vyhlásené na dňa 9.11.2013

15.04.2013 - OZNAM - Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy
Vyvesené aj na úradnej tabuli obce 15.04.2013

18.04.2013 - ZBER OBNOSENÉHO ŠATSTVA
Vyvesené aj na úradnej tabuli obce 18.04.2013

15.04.2013 - Oznam ÚPSVaR vo ZVOLENE
JOB EXPO 2013

05.04.2013 - Voľby do orgánov samosprávy obcí 2013
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2013 sa budú konať dňa 29.júna 2013 ( sobota )

1   |   2   |   3      »