Evidencia obyvateľov a register adries

Potvrdenie o trvalom pobyte na vybavenie 1. občianskeho preukazu

Potvrdenie o trvalom pobyte na vybavenie 1. občianskeho preukazu


K vybaveniu potrebujete :


  • 1x prihlasovací lístok k trvalému pobytu

formuláre sú k dispozícii na stránke obce v sekcii Tlačivá na stiahnutie, ktoré si môžete stiahnuť a doniesť zo sebou na OcÚ Lukavica vypísať ich však musíte priamo na úrade alebo sú k dispozícii aj priamo na OcÚ Lukavica.
 
Pri vystavení uvedeného potvrdenia je občan povinný predložiť:

  •  rodný list

Lehota na vybavenie: na počkanie