Evidencia obyvateľov a register adries

Potvrdenie o trvalom a prechodnom pobyte

Potvrdenie o trvalom a prechodnom pobyte na požiadanie občanov


Pri vystavení uvedeného potvrdenia je občan povinný predložiť:

  • platný občiansky preukaz
  • ak ide o dieťa do 15 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa

Lehota na vybavenie: na počkanie


Správny poplatok za potvrdenie je 3 €.