Evidencia obyvateľov a register adries

Register adries
Nový zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries

Žiadosť o určenie/zmenu/zrušenie súpisného čísla nájdete v sekcii tlačivá na stiahnutie

Prihlásenie sa na trvalý pobyt
Ako postupovať pri prihlásení občana k trvalému pobytu v obci Lukavica a všeobecné informácie o trvalom pobyte

Prihlásenie sa na prechodný pobyt
Ako postupovať pri prihlásení občana k prechodnému pobytu v obci Lukavica a všeobecné informácie o prechodnom pobyte

Odhlásenie sa z trvalého pobytu
Ako postupovať pri odhlásení sa občana z trvalého pobytu v obci Lukavica.

Potvrdenie o trvalom a prechodnom pobyte
Vystavenie potvrdenia o trvalom a prechodnom pobyte

Potvrdenie o trvalom pobyte na vybavenie 1. občianskeho preukazu
Potvrdenie o trvalom pobyte na vybavenie 1. občianskeho preukazu