Civilná ochrana

Testy civilnej ochrany
pdf Zdravotnícky test
pdf Test protipožiarnej ochrany
pdf Test civilnej ochrany
Civilná ochrana a krízové riadenie
pdf Rady občanom - CO a KR