Kultúra

Naša obec sa snaží o zachovanie a znovuobnovenie zvykov a tradícií. Tieto sú dôležitou súčasťou idenitity obyvateľstva, sú spestrením života a robia obec ako miesto pre život atraktívnou. Snažíme sa zamerať aj na mladú generáciu, aby im bol poskytnutý dostatočný počet aktivít, aby pre nich ostalo bývanie na dedine stále atraktívne. Medzi pravidelné udalosti patrí fašiangový karneval, vianočná besiedka spojená s detským divadelným predstavením, chodenie Mikuláša po dedine a rozdávanie darčekov deťom, koledovanie detí po domoch na Štedrý deň a takisto organizovanie Dňa detí.

V blízkej budúcnosti plánujeme obnoviť tradíciu stavania májov, plánujeme usporiadanie Turičnej zábavy, minifutbalového turnaja, vatry. Chceme aby sa naša obec neustále rozvíjala a ponúkala obyvateľom zaujímavé aktivity a atraktívne využitie voľného času. Takisto je našim cieľom budovanie občianskeho povedomia a spolupatričnosti obyvateľov, podporovanie rodinnej atmosféry v obci.

Koledovanie na Štedrý deň:Naša obec sa spomína v známej ľudovej piesni: