Faktúry

Obec Lukavica - Prijaté faktúry r. 2021
Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z
pdf Došlé faktúry I. polrok 2021
Obec Lukavica - Prijaté faktúry r. 2020
Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z
pdf Došlé faktúry za rok 2020
Obec Lukavica - Prijaté faktúry r. 2019
Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z
pdf Došlé faktúry za rok 2019
Obec Lukavica - Odoslané Faktúry r. 2018
Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z
Obec Lukavica - Prijaté faktúry r. 2018
Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z
pdf Došlé faktúry za I. štvrťrok 2018
pdf Došlé faktúry za II. štvrťrok 2018
pdf Došlé faktúry za III. štvrťrok 2018
pdf Došlé faktúry za IV. štvrťrok 2018
Obec Lukavica - Odoslané Faktúry r. 2017
Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z
Obec Lukavica - Prijaté faktúry r. 2017
Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z
pdf Došlé faktúry za I. štvrťrok 2017
pdf Došlé faktúry za II. štvrťrok 2017
pdf Došlé faktúry za III. štvrťrok 2017
Obec Lukavica - Prijaté faktúry r. 2016
Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z
pdf Došlé faktúry za I. štvrťrok 2016
pdf Došlé faktúry za II. štvrťrok 2016
pdf Došlé faktúry za III. štvrťrok 2016
Obec Lukavica - Odoslané Faktúry r. 2015
Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z
pdf Odoslané faktúry za rok 2015
Obec Lukavica - Prijaté faktúry r. 2015
Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z
pdf Došlé faktúry za I.štvrťrok 2015
pdf Došlé faktúry za II.štvrťrok 2015
pdf Došlé faktúry za III.štvrťrok 2015
pdf Došlé faktúry za IV.štvrťrok 2015
Obec Lukavica - Prijaté faktúry r. 2014
Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z
pdf Prehľad prijatých faktúr 2014
Obec Lukavica - Prijaté faktúry r. 2013
Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z
pdf InTe, Ing. Alica Klačanová
pdf VASA Slovensko, s.r.o.
pdf INPROST, s.r.o.
pdf Slovenská energetika, a.s.
pdf Slovenská energetika, a.s.
pdf Slovenská energetika, a.s.
pdf Slovenská energetika, a.s.
pdf Slovenská energetika, a.s.
pdf MANUTAN Slovensko, s.r.o.
pdf Poradca podnikateľa, s.r.o.
pdf Webex Media, s.r.o.
pdf JUDr. Stanislav Hlinka, právnik
pdf Centrálny depozitár CP
pdf JUDr. Stanislav Hlinka, právnik
pdf Buroprofi Kanex Slovakia, s.r.o.
pdf MANUTAN Slovensko, s.r.o.
pdf Slovak Telekom, a.s. MT
pdf Slovak Telekom, a.s. PL
pdf Akadémia Plus
pdf EBA, s.r.o.
pdf Agroeko Trade, s.r.o.
pdf SEZA, Sliač
pdf Marius Pedersen, a.s.
pdf Regionálny úrad verejného zdravotníctva BB
pdf Aquapraktik, Zvolen
pdf VASA Slovensko, s.r.o.
pdf Slovak Telekom, a.s. MT
pdf Agroeko Trade, s.r.o.
pdf Slovak Telekom, a.s. PL
pdf Marius Pedersen, a.s.
pdf JUDr. Stanislav Hlinka, právnik
pdf Asociácia správcov registratúry
pdf Mikrolab, s.r.o.
pdf Mikrolab, s.r.o.
pdf AQUAPRAKTIK, P. Peressenyi
pdf Slovak Telekom, a.s.
pdf JUDr. Stanislav Hlinka, právnik
pdf AGRO EKOTRADE, s.r.o.
pdf Slovak Telekom, a.s.
pdf Márius Pedersen, a.s.
pdf Ing. František Truhan, geodet
pdf Ján Galbáč, XXXXX.SK
pdf Ján Galbáč, XXXXX.SK
pdf Ján Galbáč, XXXXX.SK
pdf Ing. Ján Klačan, JKL data
pdf Ing. Ján Klačan, JKL data
pdf Slovak Telekom, a.s.
pdf JUDr. Stanislav Hlinka, právnik
pdf Slovak Telekom, a.s.
pdf Mikrolab, s.r.o.
pdf Ing. František Truhan, geodet
pdf Marius Pedersen, a.s.
pdf SEZA, Letecká 1, Sliač
pdf VAŠA Slovensko, s.r.o.
pdf Slovak Telekom, a.s.
pdf JUDr. Stanislav Hlinka, advokát
pdf Slovak Telekom, a.s.
pdf Marius Pedersen, a.s.
pdf Sita Slovensko, a.s.
pdf OÁZA - Sprušanský Vladimír
pdf Slovak Telekom, a.s.
pdf Ing. Ján Klačan - JKLdata
pdf Marius Pedersen, a.s.
pdf Slovak Telekom, a.s.
pdf JUDr. Stanislav Hlinka, advokát
pdf StVPS,a.s.
pdf JUDr. Stanislav Hlinka, advokát
pdf Mediatel, s.r.o.
pdf Marius Pedersen, a.s.
pdf Slovak Telekom, a.s.
pdf Slovak Telekom, a.s.
pdf Ing. Ján Klačan - JKLdata
pdf Mgr. Lilla Akerman Nagy
pdf Slovak Telekom, a.s.
pdf Slovak Telekom, a.s.
pdf JUDr. Stanislav Hlinka, advokát
pdf Marius Pedersen, a.s.
pdf MADE, s.r.o.
pdf VOSKO, s.r.o.
pdf Ing. Ján Klačan - JKLdata
pdf Poradca podnikateľa, s.r.o.
pdf ANALPO, s.r.o
pdf Bitunova, s.r.o.
pdf SEZA, Letecká 1, Sliač
pdf Ján Galbáč, XXXXX.SK
pdf MADE, s.r.o.
pdf VAŠA Slovensko, s.r.o.
pdf Slovak Telekom, a.s.
pdf Regionálna správa ciest BB, a.s.
pdf Marius Pedersen, a.s.
pdf Slovak Telekom, a.s.
pdf JUDr. Stanislav Hlinka, advokát
pdf Pavol Necpál - ADRIA
pdf Ján Galbáč, XXXXX.SK
pdf RAJJAN, s.r.o.
pdf Slovak Telekom, a.s.
pdf Slovak Telekom, a.s.
pdf Marius Pedersen, a.s.
pdf JUDr. Stanislav Hlinka, advokát
pdf SEZA, Letecká 1, Sliač
pdf BAUTRANS, s.r.o.
pdf Bitunova, s.r.o.
pdf MADE, s.r.o.
pdf BB AQEX, s.r.o.
pdf Slovak Telekom, a.s.
pdf INPROST, s.r.o.
pdf Marius Pedersen, a.s.
pdf Marius Pedersen, a.s.
pdf Slovak Telekom, a.s.
pdf JUDr. Stanislav Hlinka, advokát
pdf Zuček, s.r.o.
Obec Lukavica - Odoslané Faktúry r. 2013
Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z
pdf J.N Developmensk, s.r.o.
pdf T.C.J. Invest, s.r.o.
pdf Ján Galbáč, XXXXX.SK
Obec Lukavica - Prijaté faktúry r. 2012
Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z
pdf Ing. Alica Klačanová - InTe
pdf Ján Galbáč, XXXXX.SK
pdf Webex Média, s.r.o.
pdf OTTO OFFICE, s.r.o.
pdf AGRO EKOTRADE, s.r.o.
pdf EBA, s.r.o.
pdf Slovak Telekom, a.s.
pdf Slovak Telekom, a.s.
pdf Marius Pedersen, a.s.
pdf JUDr. Stanislav Hlinka, advokát
pdf Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
pdf SEZA, 962 31 Sliač
pdf OTTO OFFICE, s.r.o.
pdf Slovak Telekom, a.s.
pdf Slovak Telekom, a.s.
pdf AGRO EKOTRADE, s.r.o.
pdf Marius Pedersen, a.s.
pdf SSE - Stredoslovenská energetika, a.s.
pdf SSE - Stredoslovenská energetika, a. s.
pdf SSE - Stredoslovenská energetika, a.s.
pdf SSE - Stredoslovenská energetika, a. s.
pdf VAŠA Slovensko, s.r.o.
pdf Mikrolab, s. r. o.
pdf JUDr. Stanislav Hlinka, advokát
pdf Ing. Ján Klačan - JKLdata
pdf Slovak Telekom, a. s.
pdf Slovak Telekom, a. s.
pdf Marius Pedersen, a. s.
pdf NEO Slovakia, s. r. o.
pdf Ján Galbáč XXXXX.SK
pdf JUDr. Stanislav Hlinka, advokát
pdf UNIOS, s. r. o.
pdf Slovak Telekom, a. s.. Mobil
pdf Slovak Telekom, a. s., Pevná linka
pdf Marius Pedersen, a. s.
pdf UNIOS, s. r. o.
pdf JUDr. Stanislav Hlinka, advokát
pdf UNIOS, s. r. o.
pdf SEZA, 962 31 Sliač
pdf Slovak Telekom, a.s., Pevná linka
pdf Slovak Telekom,a.s., Mobil
pdf JUDr. Stanislav Hlinka, advokát
pdf Marius Pedersen, a.s.
pdf JKLdata, Ing. Ján Klačan
pdf Slovak telekom, a. s. Pevná linka
pdf JUDr. Stanislav Hlinka, advokát
pdf Ján Galbáč, XXXXX.SK, internet
pdf Marius Pedersen, a. s. Vývoz komunálneho odpadu
pdf Slovak Telekom, a .s. MOBIL
pdf Marius Pedersen, a. s. Vývoz komunálneho odpadu
pdf Slovak Telekom, a. s. Pevná linka
pdf JUDr. Stanislav Hlinka, advokát
pdf Marius Pedersen, a. s. Vývoz komunálneho odpadu
pdf Slovak Telekom, a. s. MOBIL
pdf VASA Slovensko, s.r.o. Stravné Lístky
pdf VASA Slovensko, s.r.o. Stravné lístky
pdf Slovak Telekom, a. s. MOBIL
pdf IDAMER, s.r.o. Vodomery
pdf Slovak Telekom, a.s. - Pevná linka
pdf Marius Pedersern, a.s.
pdf JUDr. Stanislav Hlinka, advokát
pdf SEZA, Sliač
pdf JKLdata, Ing. Ján Klačan
pdf Poradca podnikateľa, Žilina
pdf Poradca podnikateľa, Žilina
pdf Poradca podnikateľa, Žilina
pdf Slovak Telekom, a.s. MT
pdf Marius Pedersen a.s.
pdf JUDr. Stanislav Hlinka - advokát
pdf Slovak Telekom, a.s. - PL
pdf Ján Galbáč, XXXXL.SK - internet
pdf VASA Slovensko,s.r.o.
pdf Slovak Telekom,a.s. MT
pdf JUDr. Stanislav Hlinka, advokát
pdf Marius Pedersen,a.s.
pdf JEEL, s.r.o.
pdf Aquapraktik
pdf Cart Print, s.r.o.
pdf SEZA, Sliač
pdf Slovak Telekom, a.s. PL
pdf Slovak Telekom, a.s. MT
pdf Slovak Telekom, a.s. PL
pdf JEEL, s.r.o.
pdf JEEL, s.r.o.
pdf JUDr. Stanislav Hlinka, advokát
pdf Marius Pedersen, a.s.
pdf BRENNTAG Slovakia, s.r.o.
pdf MANUTAN Slovakia, s.r.o.
pdf Aquapraktik
pdf BRENNTAG Slovakia, s.r.o.
pdf Poradca podnikateľa, s.r.o.
pdf Poradca podnikateľa, s.r.o.
pdf ABROEKO TRADE, s.r.o.
pdf COOP Jednota, s.d.
pdf Ing. Eva Kútiková, auditor
pdf Slovak Telekom, a.s. MT
pdf Slovak Telekom,a.s. PL
pdf Marius Pedersen, a.s.
Obec Lukavica - Faktúry r. 2011
Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z
pdf JKLdata
pdf Vaša Slovensko
pdf Copyline
pdf T-Com
pdf T-Mobile
pdf Marius Pedersen
pdf JUDr. Stanislav Hlinka, advokát
pdf EBA
pdf Slovelrt
pdf Ján Galbác XXXXX.SK
pdf T-COM
pdf T-MOBILE
pdf Marius Pedersen, a.s.
pdf JUDr. Stanislav Hlinka, advokát
pdf Branislav Baran
pdf OTTO OFFICE, s.r.o
pdf SSE-Stredoslovenská energetika, a.s.
pdf SSE-Stredoslovenská energetika, a.s.
pdf SSE-Stredoslovenská energetika, a.s.
pdf SSE-Stredoslovenská energetika, a.s.
pdf SSE-Stredoslovenská energetika, a.s.
pdf SSE-Stredoslovenská energetika, a.s.
pdf Mikrolab, s.r.o.
pdf VASA-Slovensko, s.r.o.
pdf Ing. Peter Sádel - WebEx
pdf COPYLINE, s.r.o.
pdf T-COM, a.s.
pdf T-MOBILE, a.s
pdf Marius Pedersen, a.s.
pdf JUDr. Stanislav Hlinka, advokát
pdf DATATRADE, s.r.o.
pdf SEZA Sliač
pdf T-COM, a.s.
pdf T-MOBILE, a.s.
pdf Marius Pedersen, a.s.
pdf JUDr. Stanislav Hlinka,advokát
pdf Ján Galbáč XXXXX.SK
pdf Ing. Alica Klačanová - InTe
pdf CHROME, s.r.o
pdf Mikrolab, s.r.o.
pdf VASA Slovensko, s.r.o.
pdf T-COM, a.s.
pdf T-MOBILE, a.s.
pdf Marius Pedersen, a.s.
pdf JUDr. Stanislav Hlinka, advokát
pdf OTTO OFFICE, s.r.o.
pdf RAJJAN, s.r.o.
pdf SEZA Sliač
pdf T-COM, a.s.
pdf Marius Pedersen, a.s.
pdf JUDr. Stanislav Hlinka, advokát
pdf T-MOBILE, a.s.
pdf Ing. Alica Klačanová - InTe
pdf Ján Galbáč XXXXX.SK
pdf T-COM, a.s.
pdf T-MOBILE, a.s.
pdf Marius Pedersen, a.s.
pdf JUDr. Stanislav Hlinka, advokát
pdf Hudák Milan - HM PRINT
pdf SSE-Stredoslovenská energetika, a.s.
pdf Ivan Brnčal - IDAMER
pdf Poradca podnikatela, s.r.o.
pdf RAJJAN, s.r.o.
pdf VASA Slovensko, s.r.o.
pdf T-COM, a.s.
pdf T-MOBILE, a.s.
pdf JUDr. Stanislav Hlinka, advokát
pdf Marius Pedersen, a.s.
pdf SEZA Sliač
pdf VODING plus, s.r.o.
pdf OTTO OFFICE, s.r.o.
pdf T-COM, a.s.
pdf T-MOBILE, a.s.
pdf Marius Pedersen, a.s.
pdf JUDr. Stanislav Hlinka, advokát
pdf Ing. Alica Klačanová - InTe
pdf Ján Galbáč XXXXX.SK
pdf OTTO OFFICE, s.r.o.
pdf Slovak Telekom, a.s.
pdf Slovak Telekom, a.s.
pdf JUDr. Stanislav Hlinka, advokát
pdf Marius Pedersen, a.s.
pdf SEZA Sliač
pdf Slovak Telekom, a.s.
pdf Slovak Telekom, a.s.
pdf JUDr. Stanislav Hlinka, advokát
pdf Marius Pedersen, a.s.
pdf GREAT TONER, s.r.o.
pdf INPROST, s.r.o.
pdf Ing. Eva Kútiková
pdf COOP Jednota Krupina
pdf VASA Slovensko, s.r.o.
pdf PALOMINO KRBY, s.r.o.