Zmluvy

Obec Lukavica - Zmluvy r. 2018
Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
pdf 01 - Zmluvy SSE
pdf 02 - Dodatok k zmluve Marius Pedersen, a.s.
pdf 03 - Zmluva URBÁNI Partners
pdf 04 - Zmluva NATUR-PACK,a.s.
pdf 05 - Marius Pedersen, a.s.
Obec Lukavica - Zmluvy r. 2017
Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
pdf 01 - Zmluva Marius Pedersen, a.s.
pdf 02 - Zmluva SOZA
pdf 03 - Zmluva ENERGIE2
pdf 04 - Zmluva o dielo
Obec Lukavica - Zmluvy r. 2016
Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
pdf 01 - Made, s.r.o.
pdf 02 - EBA, s.r.o.
pdf 03 - Zmluva posudkový lekár
pdf 04 - Zmluva o nájme pozemku
pdf 05 - Zmluva Slovak Telekom, a.s.
pdf 06 - Zmluva Slovak Telekom - pevná linka
pdf 07 - Zmluva ENVI-PACK, a.s
pdf 08 - Zmluva ZP Dôvera
Obec Lukavica - Zmluvy r. 2015
Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
pdf 01 - Príkazná zmluva
pdf 02 - SOZA
pdf 03 - Zmluva Trebuľa
pdf 04 - Energie2
pdf 05 - Zmluva na zimnú údržbu MK - JN DEVELOPMENTSK, s.r.o.
Obec Lukavica - Zmluvy r. 2014
Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
pdf 01 - Nájomná zmluva na pozemok
pdf 02 - Zmluva o dielo - Bezpečnostný projekt
pdf 03 - Zmluva o Elektronických službách UNION
pdf 04 - Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva
pdf 05 - Zmluva o poskytnutí FP na záujmové vzdelávanie detí
Obec Lukavica - Zmluvy r. 2013
Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
pdf 01 - Zmluva o vykonaní zimnej údržby ciest na miestnych komunikáciách intravilánu obce Lukavica na obdobie roku 2013
pdf 02 - TCJ. INVEST, s.r.o. - Zmluva o vykonávaní zimnej údržby na MK vo vlastníctve TCJ.Invest,s.r.o.
pdf 03 - Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na rozšírenie ČOV - T.C.J. Invest, s.r.o.
pdf 04 - Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na rozšírenie ČOV - T.C.J. Invest, s.r.o.
pdf 05 - Kúpna zmluva - pozemky pod ČOV - T.C.J. Invest, s.r.o.
pdf 06 - Nájomná zmluva na pozemok - Ján Galbáč
pdf 07 - Zmluva o dielo - OÁZA, Vladimír Sprušanský
pdf 08 - Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve, TCJ Invest, s.r.o.
pdf 09 - Zmluva o uverejnení inzercie, Mediatel, s.r.o.
pdf 10 - Zmluva o poskytnutí FP na záujmové vzdelávanie detí
pdf 11 - Darovacia zmluva č. 2012/8030
pdf 12 - Zmluva o reklamnej činnosti
pdf 13 - URBIS, s.r.o., Licenčná zmluva
Obec Lukavica - Zmluvy r. 2012
Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
pdf 01 - TCJ Invest,s.r.o. - Zmluva o vykonávaní zimnej údržby na MK vo vlastníctve TCJ.Invest,s.r.o.
pdf 02 - Katastrálny úrad BB - Zmluva č.4-ZV/2012 o poskytnutí údajov z Katastra nehnuteľností
pdf 03 - SSE, Slovenská energetika - Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny OÚ-MOP DW
pdf 04 - SSE, Slovenská energetika - Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny OÚ-VO
pdf 05 - SSE, Slovenská energetika - Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny OÚ-MOP EX
pdf 06 - SSE, Slovenská energetika - Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny OÚ-VODOJEM
pdf 07 - Vaša Slovensko,s.r.o. - Zmluva o poskytovaní produktov a sprostredkovaní služieb
pdf 08 - Zdravotná poisťovňa Dôvera - Zmluva o elektronickej komunikácii
pdf 09 - J.N.DEVELOPMENTS - Zmluva o vykonávaní zimnej údržby na MK vo vlastníctve J.N.DEVELOPMENTSK
Obec Lukavica - Zmluvy r. 2011
Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
pdf UPSVaR - Dodatok 1-2011 k dohode o poskytnuti prispevku na podporu zamestnanosti
pdf InTe - Zmluva o udrzbe aplikacneho programoveho vybavenia a sprave pocitacoveho systemu
pdf Dexia Banka - Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere 49/019/10 - Dodatok č.1
pdf UPSVaR - Dohoda o poskytnuti prispevku na podporu zamestnanosti
pdf T-COM - Dodatok k zmluve o pripojeni
pdf SSE Distribucia - Zmluva o zriadeni vecneho bremena
pdf ZV-REAL - Zmluva o pripojeni k verejnemu vodovodu a splaskovej kanalizacii
pdf ZV-REAL - Zmluva o buducej zmluve o prevadzkovani verejneho vodovodu
pdf Haring Jan - Zmluva o najme nebytovych priestorov
pdf PS Lukavica - Sampor - Zmluva o najme nebytovych priestorov
pdf Branislav Baran - Zmluva o vykonani zimnej udrzby ciest
pdf Dexia Banka - Zmluva o odovzdavani udajov platobneho styku e-Banka
pdf Zmluva o vykonaní zimnej údržby ciest na miestnych komunikáciách intravilánu obce Lukavica na obdobie roku 2012